Ngày cuối năm... thăm chung cư. Đời thêm đẹp ý nghĩa

1/1/2022 11:32:49 AM
Vụn Vặt Suy Tư:

'Chung Cư' ngôn ngữ chuẩn chi nơi An nghỉ cuối cùng của đời Người.[1]

Cách gọi Bình Dân, phổ quát: Nghĩa Địa- Nghĩa Trang...

(Cũng có khi gọi bãi...’Tha Ma’. Gọi 'tục dã' thế này thì...bất kính với Tiền nhân đi trước, trong đó có cả Tổ tiên- Đấng Sinh thành ra ta)

Người Công Giáo gọi Trân trọng đây Tin Yêu- Hy vọng, toát sáng Chân Lý Đức Tin: Đất Thánh.

Thật ý nghĩa, và tạo thêm điểm nhấn: Ngày cuối cùng Niên Lịch Tây (Dương lịch), có tầm vóc Quốc tế, phổ quát (hơn Âm lịch)...

Bởi ai cũng có, đều phải trực diện không thể thoát: Ngày Cuối cuộc đời.

Số phận cuối cùng của đời người, dù muốn dù không đều tất đến Chung Cư ở...

...

Người ta sẽ sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, trân quý thời gian vắn vỏi trên Dương thế tạm bợ- dẫu có trăm năm- khi sống, lúc khỏe mạnh, ...biết nghĩ đến tương lai ở Chung cư, ngày chỉ ‘mình ên’ ra Chung Cư ở- Giờ Chết.

Càng tốt, rất tốt nếu Ai đó khi còn ngồi vững chắc trên ghế quyền lực đã biết nghĩ- chuẩn bị cho An nghỉ đời đời...

Thăm Tiền Nhân an nghỉ Đất Thánh, trước hết cho chính mình thấy rõ hơn phận người mỏng giòn, mong manh...

Biết để gắng sống Tử Tế...

Điều này quan trọng lắm,

Hết sức quan trọng

Bởi, nếu Tử thần dẫu bất thần đổ ấp đến...

Chả có gì mà hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi…

Vẫn Mỉm Cười với Tâm An Vui ra đi trong sự thương tiếc của Người Sống.

Trong Nụ Cười An Tâm ấy, có sức Mạnh Tình Yêu- Chân Lý dễ dàng quật ngã Tử thần, bè lú Ma Quỷ...

Chúng không dám động đến, hoàn toàn bất lực với Người Tâm An Vui để lôi xuống Âm ty dùng bạo lực tra khảo...

Chúng dù có huy động toàn lực Sự dữ, toàn mãnh lực Hỏa ngục... Cái kết chỉ càng thêm thất bại, ê chề nhục nhã.

Và Người Tâm An nhé lướt qua Tử thần về Nhà Cha Trên Trời...

Người Tâm An sống đời này đẹp ý nghĩa nhờ biết sống cho Sự Thật- Yêu Thương...

Được Đời này và toàn thắng Đời sau![2]

Lm.Đaminh Hương Quất[1] * CHUNG CƯ: Từ kép này được thành lập theo văn phạm Hán - Việt vì tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán - Việt. Thế mà từ chung Hán - Việt không có nghĩa là chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung cư (終居) không phải là “nơi nhiều người ở chung” mà là “nơi ở cuối cùng”, tức là mồ chôn hay nghĩa địa. Vậy phải đổi từ “chung cư” thành “chúng cư” (衆居) thì mới ổn (sưu tầm trên Web)

[2] x. ‘Ngày Cuối Năm Tuyệt Vời’, http://conggiao.info/ngay-cuoi-nam-tuyet-voi-d-53019 

Lên đầu trang