Ngậm ngải tìm trầm

5/24/2012 8:07:26 AM

Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm

Leo đồi gian khổ, vượt ngàn gian lao

Miệt mài chân bước sớm chiều

Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông

Quyết không nản chí sờn lòng

Dọc, ngang, cao, thấp, gắng công tìm trầm

Trìm trong đằng đẵng phân vân

Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày

Tìm trong cô độc, u hoài

Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu

Tìm trong thao thức, khát khao

Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!

Ngu ngơ trong nỗi đắng cay

Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng

Lạy Thiên Chúa, Đầng Xót Thương

Xin Ngài thấu hiểu nỗi lòng trở trăn!

TRẦM THIÊN THU

Saigon, 24-5-2012

Lên đầu trang