Ngại

12/12/2019 6:04:03 PM
Mùa Vọng - Vụn Vặt Suy Tư:

Bà cụ chống gậy vào Nhà xứ xin Lễ.

 

Cụ lục túi...

 

- Thưa cha cho con xin Lễ... chịu, hai bao thư xin Lễ con lẫn đâu rồi... Chắc quên nhà.

 

- Thưa cụ, không sao. Cụ cho con xin ý lễ để con ghi sổ, mai Dâng Lễ ngay...

 

(Lát sau có em Thiếu nhi đi Lễ, chạy lại đưa Cụ, bảo Cụ làm rơi hai bì thư này ở sân Nhà thờ, con nhặt được...

 

Cụ nói đúng bao thứ xin Lễ, con nhớ mình có bỏ túi mang đi mà!)

 

Rồi Cụ chần chờ đưa túi xốp xách:

 

- Con biếu Cha hai qua Na nhà trồng. Cha ăn không sợ thuốc,,,

 

Được biết cây Na nhà có hai quà 'đặc biệt', to đẹp và ngon nhất, Cụ 'cấm' con cháu hái, bảo để dành biếu Cha.

 

 

Nhìn Cụ chống gậy vào Nhà thờ chuẩn bị dự lễ...

 

Tớ cảm động quá, biết ơn Cụ quá...

 

Và cả ái ngại khi nhận quà đặc biệt của Cụ.

 

Ái ngại vì thấy mình... bất xứng trước sự tin yêu của Cụ.

 

 

Tôi là ai?

 

Người ta quý mến tôi không hẳn vì tôi mà vì tôi là Linh mục.

 

Nếu tôi không là Linh mục thì làm gì có quà biếu đặc biệt, tôn trọng đặc biệt ?

 

Như thế người ta ‘ưu ái’ tôi vì tôi là Linh mục, tức người ta vì quý mến Giáo phận- Giáo Hội, trên hết là Chúa.

 

Có khi nào nhờ 'uy danh' Linh mục của Chúa để tôi 'lợi dụng'... vỗ béo, để hưởng thụ ?

 

Tôi đang Linh mục hay đang làm Linh mục ?[1]

 

Quan trọng nền tàng hơn tôi Là Kitô Hữu, là Kitô hữu Linh Mục.

 

Mang danh cao quý Kitô hữu- Danh được Tin Mừng Cứu độ, liệu tôi trong suy nghĩ- lời nói- việc làm... có ưu tiên để Chúa Giê-su Kitô tỏ hiện không ?

 

Tôi đang để cho Chúa lớn lên- lớn thêm trong cuộc đời mình hay nhân danh Chúa để 'cái tôi' to thêm, lớn thêm ?

 

Mang Danh Kitô hữu, nhất là Kit hữu Linh mục mà tôi sống cho tôi- quy tôi; mương danh Chúa để phục vụ cho cái tôi ngạo nghễ… xét ra, ở góc dộ nào đó tôi đang ... phạm sự Thánh[2] !

 

Tớ  giật mình... và chợt hiểu:

 

Nơi Tòa phán xét vẫn có người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, làm phép lạ, rao giảng Tin Mừng... rút cục chính Chúa không nhận ra … và bị nghiêm xét, tống cổ ra khỏi Nước Trời. (x Mt 7, 21tt).

 

Không hẳn vì họ chỉ thưa ‘Lạy Chúa, lạy Chúa…’ nhưng không sống Lời Chúa; tệ hơn họ ‘nhân danh Chúa’ nhưng làm không cho Chúa mà để làm cho chính mình nổi trội,

 

Không vào được Nước Trời, ở đâu thì ai cũng biết rõ !

 

Lm.Đaminh Hương Quất

 

[1] x. ‘Là Linh mục hay làm Linh mục?’- giaophanxuanloc.net

 

[2] X. ‘Tôi là ai ?’- ‘Vụn vặt’… thời Chủng sinh- conggiao.info

Lên đầu trang