Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro - Năm A

Mới đây xuất hiện trên mạng hình ảnh những chị em phụ nữ Trung Quốc rủ nhau xuống mồ nằm. Khi mới nhìn thấy những hình ảnh ...

Chọn Chúa hay tiền bạc

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A (Is 49, 14-15; 1 Cr 4, 1-5; Mt 6, 24-34) ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 25 tháng 2
tuần 7 Thường Niên A
Hc 17, 1-13
Tv 102, 13-14. 15-16. 17-18a

Mc 10, 13-16

            
Các bài đọc hàng ngày


          DailyReadings       Shalom 

Lên đầu trang