TGP.SÀI GÒN: Thư gửi Dân Chúa

Phải tôn trọng kỷ luật của Hội Thánh và quy định của Đấng Bản quyền liên quan đến Phụng vụ và việc đạo đức bình dân ...

Có tai thì nghe

(24.7.2019 – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 23 tháng 7
Lên đầu trang