Tin mới nhất

Lòng nhẫn nại của Thiên Chúa 9 giờ 1, 28 Tháng 7 2016
Cá tốt cho vào giỏ 17 giờ 25, 27 Tháng 7 2016
28 Jul Thu - 17th Week in Ordinary Time 15 giờ 30, 27 Tháng 7 2016
28/07 – Thứ năm tuần 17 Thường Niên 15 giờ 27, 27 Tháng 7 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 28 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên
Lên đầu trang