Nói ít làm nhiều

Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê. Ước mơ là thế, mà thực tế ít người làm được. Ví như các ...

Người Việt ta không nên nghĩ mình giàu hơn xưa!

Các báo cáo thường nói về những tiến bộ vượt bậc trong mấy chục năm đổi mới. Nhiều người dân cũng thường nói về nhiều điều ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 25 tháng 10
TUẦN 30 Thường niên

Ep 5, 21-33
Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Lc 13, 18-21


            Các bài đọc hàng ngày


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang