Tin mới nhất

Năm lời khuyên để tĩnh tâm tại gia! 10 giờ 13, 31 Tháng 8 2016
Có phải sợ cơn giận của Chúa không? 10 giờ 10, 31 Tháng 8 2016
Cáo phó Cha Gioan B. Nguyễn Văn Luy 11 giờ 25, 31 Tháng 8 2016
Phải loan báo Tin Mừng 16 giờ 20, 30 Tháng 8 2016
31 Aug Wed - 22nd Week in Ordinary Time 16 giờ 11, 30 Tháng 8 2016
Xem thêm tin tức
Có phải sợ cơn giận của Chúa không?

Sự giận dữ của Chúa xuất hiện hơn bốn trăm lần trong Sách Thánh – bốn lần hơn sự giận dữ của con người! – thế mà trong Cựu ...

Phải loan báo Tin Mừng

(31.8.2016– Thứ tư Tuần 22 Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 31 tháng 8
TUẦN 22 Thường niên
[ 28 29 30 31 1 2 3 ]
Lên đầu trang