Tin mới nhất

Giáo xứ An Phú (Kẻ Tâng) 20 giờ 16, 19 Tháng 10 2021
Giáo xứ An Khoái 20 giờ 4, 19 Tháng 10 2021
Giáo xứ Cái Đôi 19 giờ 24, 19 Tháng 10 2021
Giáo xứ Cần Thay 19 giờ 16, 19 Tháng 10 2021
Giáo xứ Chợ Thủ 16 giờ 24, 19 Tháng 10 2021
Giáo xứ Cồn Én 14 giờ 42, 19 Tháng 10 2021
Tỉnh Thức Trong Phục Vụ 14 giờ 33, 19 Tháng 10 2021
Chân Phước James ở Strepar (c.1340-1409) 14 giờ 14, 19 Tháng 10 2021
Thánh PHAOLÔ THÁNH GIÁ (1694-1775) 14 giờ 14, 19 Tháng 10 2021
20 Oct Wed, 29th Week in Ordinary Time 14 giờ 11, 19 Tháng 10 2021
Xem thêm tin tức
Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân độc nhất và bất khả phân ly. Khi bí tích Hôn Phối đã được cử hành hợp pháp với những điều ...

Mạng xã hội và tầm ảnh hưởng của Giáo dục

Mạng xã hội không phải là con dao 2 lưỡi nữa nhưng nó lại là con dao nhiều lưỡi. Công tâm mà nói thì lợi cũng có nhưng thiệt ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 19 tháng 10
Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
Lên đầu trang