Tin mới nhất

Trước đã 15 giờ 17, 25 Tháng 6 2022
26/06 Chúa Nhật XIII Thường Niên 15 giờ 13, 25 Tháng 6 2022
Thánh Josemaría Escrivá (1902-1975) 14 giờ 57, 25 Tháng 6 2022
Xem thêm tin tức
Như chúng con cũng tha

1- Cô A (tự xưng với cô B) mình là tín hữu Công Giáo ròng, gốc và phát biểu thế nầy: ''Và tha nợ chúng con như chúng con ...

Cuộc hành trình tâm linh... đi vào đời sau

Có những điều chúng ta tuyên xưng và buộc phải tin nhưng trong thời nay niềm tin ấy đã bị…đặt lại hoặc cần giải thích theo ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 25 tháng 6
Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
Lên đầu trang