Tin mới nhất

MÙA CHAY 4 giờ 39, 2 Tháng 2 2023
Chú có phải là cha không ? 11 giờ 56, 5 Tháng 2 2023
Kiều nữ... mơ và thật! 11 giờ 51, 5 Tháng 2 2023
Chạm đến thì được khỏi 11 giờ 40, 5 Tháng 2 2023
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 5 tháng 2
TUẦN V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.(Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo)
[ 2 3 4 5 6 7 8 ]
Lên đầu trang