Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 20 tháng 4
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35
Lên đầu trang