Sẵn sàng

23 25 X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục). Thánh Phao-lô Tống ...

Trung tín, khôn ngoan

(23.10.2019 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 23 tháng 10
Lên đầu trang