Thánh Nữ Têrêsa Tiến Sĩ Tình Yêu Và Là Nhà Truyền Giáo

Ngày đầu tháng Mười, Giáo hội kính nhớ một vị thánh tiễn sĩ nữ trẻ có tên là Têrêsa Hài Đồng Giêsu và đề cao như tấm gương ...

Theo Chúa cách dứt khoát

Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ Ngài một thái độ từ bỏ và dứt khoát. Thánh Luca trình bày cuộc đời Chúa Giêsu là một hành trình ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 27 tháng 9
TUẦN 26 Thường niên
Lên đầu trang