Tin mới nhất

Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 28 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên

Am 3, 1-8; 4, 11-12
Tv 5, 5-6. 7. 8
Mt 8, 23-27

Thánh Irênê Giám mục, Tử đạo

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang