Tin mới nhất

Không chỗ tựa đầu 17 giờ 14, 26 Tháng 6 2016
Linh mục - người mang Chúa cho trần gian 10 giờ 45, 26 Tháng 6 2016
Tôi đi tìm tôi 13 giờ 44, 26 Tháng 6 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 26 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên
Lên đầu trang