Phải loan báo Tin Mừng

(31.8.2016– Thứ tư Tuần 22 Thường niên) ...

Yêu thương - Bác ái và Phục vụ

Rong ruổi rao giảng Tin Mừng trên các ngã đường, gặp gỡ đủ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 31 tháng 8
[ 28 29 30 31 1 2 3 ]
Lên đầu trang