Tin mới nhất

Lòng tốt 23 giờ 31, 28 Tháng 6 2016
Anh là tảng đá 23 giờ 0, 28 Tháng 6 2016
Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo 16 giờ 53, 28 Tháng 6 2016
Xem thêm tin tức
Tại Sao Hai Thánh Tông Đồ Cả Lại Được Mừng Lễ̃ Chung Với Nhau?

Một số thánh nhân, vì là anh em với nhau, vì cùng tử đạo, vì là mẹ con, vì có những điểm chung nhất, nên được mừng lễ ...

Lòng tốt

Lòng tốt là những việc làm cao đẹp nhằm giúp đỡ người khác. Lòng tốt đã tồn tại nơi con người từ khi họ xuất hiện trên trái ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 28 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên

Am 3, 1-8; 4, 11-12
Tv 5, 5-6. 7. 8
Mt 8, 23-27

Thánh Irênê Giám mục, Tử đạo

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang