Niềm tin của con đã cứu con

Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy tiến trình niềm tin của Mácta. Từ việc coi Đức Giêsu như một ngôn sứ đến việc tuyên xưng ...

Đón Người vào nhà

(29.7.2016 – Thứ Sáu, Lễ thánh Mácta) ...

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên

Gr 26, 1-9
Tv 68, 5. 8-10. 14
Ga 11, 19-27


Thánh Mácta

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 26 27 28 29 30 31 1 ]
Lên đầu trang