Tin mới nhất

Việc rước lễ qua các thời đại 10 giờ 58, 25 Tháng 6 2016
Hãy theo Thầy! 10 giờ 43, 25 Tháng 6 2016
Dứt khoát chọn làm môn đệ của Chúa 10 giờ 32, 25 Tháng 6 2016
Xem thêm tin tức
Hãy theo Thầy!

“Hãy Theo Thầy!” Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ khi Ngài trên đường lên Giêrusalem để chịu khổ nạn. ...

Niềm tin của ông trưởng hội đường và niềm tin của chúng ta

Qua trang Tin Mừng hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu thật là Đấng giàu lòng thương xót. Sau khi làm phép lạ cho một người Do thái ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 25 tháng 6
TUẦN 12 Thường niên

Ac 2, 2. 10-14. 18-193
Tv 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21
Mt 8, 5-17

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang