Sự quý giá đích thực

Ở đời, người ta vẫn thường quan niệm rằng, của cải tiền bạc chính là những thứ có giá trị và quý nhất trên đời này. Thế nhưng, ...

Cẩn trọng khi sử dụng tiền của

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, C (Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21) ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 27 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên

Gr 15, 10. 16-21
Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
Mt 13, 44-46


            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang