Tin mới nhất

Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 21 tháng 10
TUẦN 29 Thường niên

Ep 4, 1-6
Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Lc 12, 54-59


            Các bài đọc hàng ngày


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang