Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7
TUẦN 13 Thường niên

Am 9, 11-15
Tv 84, 9. 11-12. 13-14
Mt 9, 14-17

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 29 30 1 2 3 4 5 ]
Lên đầu trang