Giữ mình khỏi mọi thứ tham lam

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C (Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21) ...

Hãy thận trọng với việc tích trữ

Của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào, phong phú, đặc biệt trong xã hội hiện nay. “Có tiền mua tiên cũng được” ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 30 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên
[ 27 28 29 30 31 1 2 ]
Lên đầu trang