Tin mới nhất

Thánh Jeanne de Chantal (1572-1641) 7 giờ 43, 17 Tháng 8 2022
Vì tôi tốt bụng 20 giờ 52, 16 Tháng 8 2022
Về sự sống và cái chết 20 giờ 5, 16 Tháng 8 2022
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 17 tháng 8
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
Lên đầu trang