Tin mới nhất

Với tấm lòng cao thượng 13 giờ 36, 18 Tháng 9 2020
Người Công Giáo và đời sống văn hóa 18 giờ 37, 17 Tháng 9 2020
Xem thêm tin tức
Người Công Giáo và đời sống văn hóa

Mỗi khi bàn về hội nhập văn hóa , người ta hay có quan niệm cho rằng Đạo Công giáo là đạo du nhập từ phương Tây , mang dáng ...

Tính Duy nhất của Giáo hội

Tính “ Duy Nhất” là một trong bốn đặc tính mà người Công giáo vẫn tuyên xưng khi đọc Kinh Tin Kính: Tôi tin Giáo Hội Duy ...

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 18 tháng 9
Lên đầu trang