Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 31 tháng 5
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

Rm 12, 9-16
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Lc 1, 39-56
 

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 28 29 30 31 1 2 3 ]
Lên đầu trang