Sống thật

Hêrôđê đã sống hoàn toàn trái ngược với ơn cứu độ của Thiên Chúa, vì ông cầm tù người khác, ông sống theo những đam mê dục ...

Vì đã trót thề

(30.7.2016 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 30 tháng 7
[ 27 28 29 30 31 1 2 ]
Lên đầu trang