Tin mới nhất

KINH ĐỌC HÀNG NGÀY 14 giờ 24, 1 Tháng 10 2016
Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con 21 giờ 37, 30 Tháng 9 2016
Trở lại và trở nên như trẻ thơ 19 giờ 18, 30 Tháng 9 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10
TUẦN 26 Thường niên
[ 28 29 30 1 2 3 4 ]
Lên đầu trang