Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 26 tháng 5
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
Lên đầu trang