Tin mới nhất

Nhật Ký Truyền Giáo 16 giờ 30, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 120 16 giờ 29, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 119 16 giờ 28, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 118 16 giờ 27, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 117 16 giờ 26, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 116 16 giờ 25, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 115 16 giờ 25, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 114 16 giờ 24, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 113 16 giờ 22, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 112 16 giờ 22, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 111 16 giờ 20, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 110 16 giờ 16, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 109 16 giờ 15, 18 Tháng 11 2018
Rabbouni 108 16 giờ 14, 18 Tháng 11 2018
Xem thêm tin tức
Đánh mất chính mình

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho một trong những món quà cao quý nhất là tự do. Sự tự do khả dĩ giúp con người ...

Bước theo chân các thánh tử đạo Việt Nam

Chuyện về các thánh tử đạo Việt Nam tôi đã biết khá nhiều, nhất là khi trở thành một tu sĩ, và sau ngày lãnh nhận thiên chức ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 19 tháng 11
Lên đầu trang