Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 27 tháng 5
Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).Cv 18,9-18;Ga 16,20-23a
Lên đầu trang