Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 26 tháng 9
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).G 1,6-22; Lc 9,46-50.
Lên đầu trang