Lớn lên trong Chúa Thánh Thần

Dù tin hay không tin, thì qua hiện tượng xảy ra buổi sáng hôm nay, vùng trời Bà Rịa - Vũng Tầu mây đen kịt ...

Hôn nhân khác đạo

Nhạc sĩ tác giả bài ca: “Tình người ngoại đạo” đã trình bày sự ngần ngại khi yêu người Công giáo: ...

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 10 tháng 7
[ 7 8 9 10 11 12 13 ]
Lên đầu trang