Tin mới nhất

28 Feb Sun, 2nd Sunday of Lent (B) 16 giờ 15, 26 Tháng 2 2021
27 Feb Sat, 1st Week of Lent 16 giờ 17, 26 Tháng 2 2021
28 de febrero 2021, II Domingo de Cuaresma 16 giờ 7, 26 Tháng 2 2021
February 28, 2021 Second Sunday of Lent 15 giờ 59, 26 Tháng 2 2021
四旬期第二主日 15 giờ 50, 26 Tháng 2 2021
二月二十七日, 四旬期第一周星期六 15 giờ 40, 26 Tháng 2 2021
Cha mẹ và bệnh trầm cảm ở trẻ em 13 giờ 32, 26 Tháng 2 2021
Yêu thương đập tan hận thù 13 giờ 13, 26 Tháng 2 2021
27/02 - Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay 13 giờ 9, 26 Tháng 2 2021
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 28 tháng 2
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
[ 25 26 27 28 1 2 3 ]
Lên đầu trang