Tìm kiếm dấu lạ

(14.10.2019 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên) ...

Năm xưa trên cây sồi làng Fatima

Fatima là một tỉnh nhỏ của nước Portugal thuộc vùng Vila Nova de Ourém, cách thủ đô Lissabon 130 cây vể hưóng Bắc. Diện tích ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 14 tháng 10
Lên đầu trang