Vấn đề sách giáo dục ở Việt Nam: cần bắt đầu lại từ đâu?

Thời gian vừa qua, một trong những vấn đề xã hội nổi cộm ở Việt Nam là vụ việc lùm xùm quanh bộ Sách Tiếng Việt 1 trong bộ ...

Tận cùng của nỗi đau

Dẫu không ở hay đến vùng rốn lũ nhưng qua hình ảnh của người này người kia hay của bạn bè, ít nhiều tôi cũng cảm được nỗi ...

Suy niệm sự chết

Tham sống sợ chết đó là bản năng sinh tồn của muôn loài và cũng chính vì có cái bản năng ấy mà muôn loài mới có thể tồn ...

Không nên tiếp tục dùng từ "Mân Côi" trong từ vựng nhà đạo nữa!

Bài thơ “Xuân từ” của Lý Kiến Huân thời vãn Đường có câu: “Chiết đắc mai côi hoa nhất đóa/Bằng quân trâm trướng phụng hoàng ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 21 tháng 10
Lên đầu trang