Ba cái búa

Từ "ba cái búa" - gia sản của một người dân tộc Jrai - được chôn theo truyền thống, với trăn trở về những khác biệt về văn ...

Đức Kitô đang bị xúc phạm mỗi ngày

Khi Tòa Thánh Vatican thông báo lịch trình Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đi thăm viếng Thánh Địa Giêrusalem thì dân chúng ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 14 tháng 6
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
Lên đầu trang