Đức Tin và Bí tích Thánh Thể

Chưa bao giờ Chúa Giê Su Thánh Thể lại bị xúc phạm và lăng mạ như bây giờ. Ngoài việc đốt phá các nhà thờ, kéo đổ, chặt ...

Bà Mukaluvilayil Sameul Sunil, giáo sư về hưu xây 175 ngôi nhà cho người vô gia cư

Mukaluvilayil Sameul Sunil là tên của một phụ nữ được nhiều người biết đến và yêu mến ở Ấn Độ trong những năm qua vì những ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 8 tháng 8
[ 5 6 7 8 9 10 11 ]
Lên đầu trang