Tin mới nhất

Chúng con khẩn cầu Mẹ 18 giờ 42, 21 Tháng 10 2021
Thánh GIOAN PHAOLÔ II 17 giờ 28, 21 Tháng 10 2021
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 22 tháng 10
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 7,18-25a;Lc 12,54-59.
Lên đầu trang