Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 24 tháng 1
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
Lên đầu trang