Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 29 tháng 7
Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42)
[ 26 27 28 29 30 31 1 ]
Lên đầu trang