Theo Chúa như thánh Matthêu

21 15 Đ Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông ...

Đứng dậy đi theo

(21.9.2021 – Thứ Ba, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng) ...

Nữ hoàng

Tôi chẳng còn nhỏ dù chưa hẳn lớn. Đang lớn. Tôi mới độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” mà thôi. Khó chịu khi “bị” gọi là cô bé nhưng ...

Mưa tháng Sáu

Từ trường đại học về, tôi đạp xe trong bụi mưa lất phất. Về đến nhà cũng đủ ướt áo. Mưa tháng Sáu bất chợt và thơ mộng như ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 20 tháng 9
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6;Lc 8,16-18
Lên đầu trang