Cầu nguyện với chuỗi mân côi

Thường thì người ta vẫn hiểu cầu nguyện là để cho Chúa ngheT, nhưng Kierkegaard( 1813 – 1855 ) ông tổ khai sáng triết học ...

Yếu chỉ thiền tông

Như ở phần đầu đã nói, hiện trong giới trí thức gồm có cả linh mục tu sĩ nam nữ đang xu hướng về Thiền. Thậm chí có những ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 23 tháng 1
Dt 9,2-3,11-14; Mc 3,20-21
Lên đầu trang