Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 27 tháng 9
Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50
Lên đầu trang