Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 28 tháng 5
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
Lên đầu trang