Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 6 tháng 10
Thánh Brunô. linh mục (Tr).Gl 3,1-5;Lc 11,5-13.
[ 3 4 5 6 7 8 9 ]
Lên đầu trang