Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 16 tháng 10
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
Lên đầu trang