Đạo và đời (2)

Có những sự kiện xảy ra mới đây trong giáo hội khiến chúng ta không khỏi không suy nghĩ về mối tương quan…Đạo, Đời: ...

Như chúng con cũng tha

1- Cô A (tự xưng với cô B) mình là tín hữu Công Giáo ròng, gốc và phát biểu thế nầy: ''Và tha nợ chúng con như chúng con ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 28 tháng 6
Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27. Ban Chiều : LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1, 11-20; Ga 21, 15-19
[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang