Gặp gỡ Đức Kitô...

Có lẽ mọi thành phần, mọi lứa tuổi khi sinh hoạt hay nhắc đến sinh hoạt là đều nhớ cũng như đã hơn một lần sử dụng bài hát ...

Vậy mà...

Qua một người anh em, tôi được tin Cha Giuse vừa về với Chúa ! ...

Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 8 tháng 12
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
[ 5 6 7 8 9 10 11 ]
Lên đầu trang