Dân riêng Thiên Chúa và nạn tục hoá

Có những hiện tượng vừa xảy ra khiến người Công giáo chúng ta không khỏi đau lòng và có lẽ cũng khó thể…tưởng tượng ! Có ...

Cầu nguyện và lắng nghe

Giữa cầu nguyện và đức tin có sự liên hệ với nhau. Con người tin sao thì cầu nguyện như vậy “ Lex orandi lex credendi”. Tin ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 8 tháng 8
Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
[ 5 6 7 8 9 10 11 ]
Lên đầu trang