Tin mới nhất

MÙA CHAY 4 giờ 39, 2 Tháng 2 2023
07/02 Thứ ba tuần V thường niên 13 giờ 15, 6 Tháng 2 2023
Thánh Colette (1381-1447) 12 giờ 1, 6 Tháng 2 2023
7 Feb Tue, 5th Week in Ordinary Time 11 giờ 36, 6 Tháng 2 2023
2月7日 (二) 常年期第五週 11 giờ 31, 6 Tháng 2 2023
二月七日 11 giờ 27, 6 Tháng 2 2023
Chiều Chúa Nhật buồn... 9 giờ 40, 6 Tháng 2 2023
Quan niệm về Linh hồn 9 giờ 37, 6 Tháng 2 2023
Xem thêm tin tức
MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. ...

07/02 Thứ ba tuần V thường niên

“Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 7 tháng 2
St 1,20―2,4a; Mc 7,1-13
[ 4 5 6 7 8 9 10 ]
Lên đầu trang