Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 7 tháng 10
Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14(hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
[ 4 5 6 7 8 9 10 ]
Lên đầu trang