Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 5 tháng 12
TUẦN II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
[ 2 3 4 5 6 7 8 ]
Lên đầu trang