Cần đặt lại tương quan với Chúa

Trong cuộc sống, đôi khi mình trách móc Chúa thế này thế kia : Tại sao Chúa bỏ con ? Tại sao Chúa để cho con như thế này ...

Bất công!

Từ “bất công” ta rất thường nghe trong cuộc sống. Người này người kia phản ứng thật gay gắt khi gặp chuyện bất công. Và đó ...

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 12 tháng 8
Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
[ 9 10 11 12 13 14 15 ]
Lên đầu trang