Tin mới nhất

Giáo xứ Thượng Thụy (Kẻ Bạc) 10 giờ 10, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) 10 giờ 7, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Thái Hà 10 giờ 5, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Tân Lạc 10 giờ 3, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Phùng Khoang 10 giờ 1, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Nam Dư 9 giờ 58, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Lại Yên 9 giờ 55, 17 Tháng 10 2021
Giáo xứ Hàng Bột 21 giờ 24, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Hàm Long 21 giờ 21, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Hà Đông 21 giờ 7, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Giang Xá 21 giờ 2, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Đồng Trì 21 giờ 0, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Đông Lao 20 giờ 55, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Đa Minh 20 giờ 53, 16 Tháng 10 2021
Giáo xứ Cửa Bắc 20 giờ 50, 16 Tháng 10 2021
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 17 tháng 10
TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45. (Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).
Lên đầu trang