Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 13 tháng 4
Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15
Lên đầu trang