Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 25 tháng 9
TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN.
Lên đầu trang