Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Giáo hội đang trong tiến trình Thượng Hội Đồng về Tính Đồng Nghị. Giai đoạn đầu tiên từ tháng 10/ 2021 đến tháng 4 vừa qua ...

Câu chuyện truyền giáo - Hạnh phúc khi theo Chúa

Sáng thứ Hai tuần này, có các Dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa lên giáo xứ để trải nghiệm mùa hè tại các bản dân tộc. Vì thế, ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7
Am 9,11-15;Mt 9,14-17.
[ 29 30 1 2 3 4 5 ]
Lên đầu trang