Tin mới nhất

Vui mừng bán tất cả 17 giờ 30, 26 Tháng 7 2016
27 Jul Wed - 17th Week in Ordinary Time 17 giờ 11, 26 Tháng 7 2016
27/07 – Thứ tư tuần 17 Thường Niên 16 giờ 50, 26 Tháng 7 2016
Các người trẻ Pháp vẫn luôn tin 15 giờ 51, 26 Tháng 7 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 27 tháng 7
Lên đầu trang