Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 7 tháng 12
Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,1-10; Mt 18,12-14
[ 4 5 6 7 8 9 10 ]
Lên đầu trang