Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 5 tháng 2
TUẦN V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.(Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo)
[ 2 3 4 5 6 7 8 ]
Lên đầu trang